Liitumine

Täidetud ja allkirjastatud avaldusi ootame aadressile Tallinna tn 58 Kuressaare 93818.
Skanneeritud või digiallkirjastatud avaldusi ootame e-posti aadressile saaremaametsauhistu@gmail.com.

Liikmetele

SMÜ aastane liikmemaks on 15 € esimese 100 ha metsamaa kohta, millele lisandub 5 € iga järgmise 50 hektari metsamaa kohta.

Liikmemaksu  palume kanda MTÜ Saaremaa Metsaühingu arveldusarvele EE852200221017094286 (Swedbank) igal aastal 01. juuliks.

Liikmed, kellel on rohkem kui 100 ha metsamaad, peavad teatama oma metsamaa pindala 1. jaanuari seisuga metsaühingu juhatusele igal aastal hiljemalt 15. veebruariks.