Ühingust

500+

liiget

12 000+

hektarit liikmete metsa

2008. aastal ellu kutsutud MTÜ Saaremaa Metsaühing on 2001. aastal loodud ja esmalt Valjala-Pihtla Metsaühistu nime kandnud metsaseltsi õigusjärglane.

MTÜ Saaremaa Metsaühing missiooniks on arendada metsandusalast ühistegevust ja koostööd ning  ühendada Saare maakonna erametsaomanikke, kaitstes erametsaomanike huve, abistades erametsaomanikke oma metsa valdamise ning haldamisega seotud probleemide lahendamisel ning metsade majandamisel.

Lisaks metsaomanike koolitamiseks läbiviidavatele teabepäevadele pakume individuaalset nõustamist, abi metsamajandustoetuste taotlemisel ning metsade majandamisel.

Metsaühingule on esmatähtis metsandusliku hea tava järgimine ja tööde kvaliteet.

SMÜ põhikiri