Ühistegevus teeb väikemetsaomaniku suureks

Miks liituda ühistegevusega?

Mastaabiefekt
Ühingusse kuulumine teeb väikemetsaomanikust “suure” metsaomaniku ehk võimaldab ühistegevuse tulemusel tekkinud suurtele töömahtudele toetudes pidada teenuse pakkujate ja metsamaterjali ostjatega tõsiseid läbirääkimisi hindade üle.

Abi metsa majandamisel
Ühing korraldab ise metsaomanikuga kooskõlastatult kogu vajaliku asjaajamise, tööde tellimise ja järelevalve näiteks siis, kui omanik elab oma metsast kaugel.

Väiksemad riskid
Raie puhul tellib ühing raie ja veo erinevatelt teenusepakkujatelt ning turustab saadud metsamaterjali tööde tegijatest sõltumatult, vähendades sellega oluliselt tööde ja müügiga seotud riske. Lahku viidud tööd annavad ühistule ja metsaomanikule võimaluse paremini jälgida tegelikku puidukogust ja tööde kvaliteeti.

Ülevaade metsas toimuvast
Metsandusharidusega ja töökogemusega inimesed ühistust korraldavad ja kontrollivad jooksvalt metsas tehtavaid töid.

Toetused
Riiklikke metsandustoetusi saavad ainult metsaühingu liikmed.