Nõustamine

MTÜ Saaremaa Metsaühing nõustab erametsaomanikke küsimustes, mis puudutavad metsa majandamist, metsa kasvatamist ja müüki ning sellega seotud asjaajamist (vt nõustamise teemad allpool). Aitame taotleda ja koostame ühistaotlusi nii siseriiklike kui EL-i jagatavate metsatoetuste saamiseks

Nõuande küsija ei pea olema metsaühingu liige. Nõustamine on metsaomanikule tasuta, selle eest tasub riik. Nõu saaja kanda jäävad vaid konsulendi sõidukulud.

Nõustamise teemad:
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse

Nõu saamiseks on konsulendile vajalik metsaomaniku nimi, isikukood, maaüksuse nimi ja katastritunnus ning metsaomaniku kontaktandmed.

Metsanduliku nõu saamiseks palun võta ühendust meie metsakonsulendiga:

Kaido Humal
5305 9455
kaido.humal@hotmail.com
Haridus:
– atesteeritud metsakonsulent (kutsetunnistuse nr. 155684)
– kõrgem – metsamajanduse insener
– sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9000 juhtaudiitor (sertifikaadid EA2/06/EN/223; LA2/04/EN/8792)
Töökogemus:
– 2013- tulundusühistu Saaremaa Metsaühistu juhatuse liige.
– 2012- MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige
– 2008- Metrin Konsultatsioonid OÜ tegevjuht
– 1997-2008 RMK: Lääne regiooni juhataja asetäitja, seejärel siseaudiitor, hiljem keskkonna- ja kvaliteedispetsialist
– 1988-1997 – Leisi Metskonna metsaülem