Ühingust

2008. a ellu kutsutud MTÜ Saaremaa Metsaühing on 2001. aastal loodud, esmalt Valjala-Pihtla Metsaühistu nime kandnud metsaseltsi õigusjärglane. Seisuga märts 2019 kuulub SMÜ-sse 450 metsaomanikku, kelle omanduses on kokku ligikaudu 12000 ha metsamaad.

MTÜ Saaremaa Metsaühing missiooniks on arendada metsandusalast ühistegevust ja koostööd ning  ühendada Saare maakonna erametsametsaomanikke, kaitstes erametsaomanike huve, abistades erametsaomanikke oma metsa valdamise ning haldamisega seotud probleemide lahendamisel.

Lisaks metsaomanike koolitamiseks läbiviidavatele teabepäevadele, pakume individuaalset nõustamist (vt jaotist “nõustamine”), abi metsamajandustoetuste taotlemisel ning metsade majandamisel.

Metsaühingule on esmatähtis metsandusliku hea tava järgimine ja tööde kvaliteet.

SMÜ juhatuse koosseis (kinnitatud 17.11. 2016. a üldkoosolekul):

Mati Schmuul, tel: (+372) 53 412 480;  e-post: schmuul@gmail.com

Kaido Humal, tel: (+372) 53 059 455;  e-post: kaido.humal@hotmail.com

Ilmo Torn

Saremaa Metsaühingu üldtelefon: 5045978

e-post: saaremaametsauhistu@gmail.com


saaremaa-metsauhingu-pohikiri-17-11-2016-a

2016-uldkoosolek-17-11-2016-a

Avalduse-vorm 2017

Täidetud ja allkirjastatud avaldusi ootame aadressile Tallinna tn 58 Kuressaare 93818

Skanneeritud või digiallkirjastatud avaldusi ootame e-posti aadressile saaremaametsauhistu@gmail,com

Vastavalt Saaremaa Metsaühingu üldkoosoleku 28.07.2017 aasta otsusele on SMÜ liikmemaks 2018. aastal 10 € esimese 100 ha metsamaa kohta, millele lisandub 5 € iga järgmise 50 hektari metsamaa kohta.

2019 kehtib sama liikmemaks, mis 2018 aastal.

Liikmemaksu  palume kanda MTÜ Saaremaa Metsaühingu arveldusarvele EE852200221017094286 (Swedbank) igal aastal 01. juuliks.

Üldkoosoleku otsusel on ühingu liikmetel, kellel on rohkem kui 100 ha metsamaad, kohustus teatada oma metsamaa pindala metsaühingu juhatusele igal aastal seisuga 01. jaanuar hiljemalt 15 veebruariks.

 

 

Print Friendly, PDF & Email