Avaleht

Head metsaomanikud!

Kas teate, et Eesti riik toetab metsaühingu liikmeid rohkem, kui mitteliikmeid!

Küsi lisainfot ja nõustamist MTÜ Saaremaa Metsaühingust!

Tel. 5045978 (üld) või 53059455; 53412480 (juhatuse liikmed)

Organiseeerime metsa ülestöötamist ning müüki. Abistame metsauuendustööde korraldamisel.

Metsa majandamist korraldavad SMÜ juhatuse liikmed:

 

Miks on mõistlik liituda ühistegevusega ja ajada oma metsaasju ühistu kaudu?

Ühistu:

• Teeb väikemetsaomanikust “suure” metsaomaniku ehk võimaldab ühendamisel tekkinud suurte töömahtudele toetudes  pidada tööde tegijate ja metsamaterjali ostjatega tõsiseid läbirääkimisi hindade üle.

• Korraldab ise metsaomanikuga kooskõlastatult kogu vajaliku asjaajamise, tööde tellimise ja järelevalve näiteks siis, kui omanik elab oma metsast kaugel.

• Tellib raie puhul raie ja kokkuveo ning metsamaterjali veo erinevatelt teenusepakkujatelt ja turustab saadud metsamaterjali tööde tegijatest sõltumatult, vähendades sellega oluliselt metsatöödega ja materjali müügiga seotud riske. Lahku viidud tööd annavad ühistule ja metsaomanikule võimaluse paremini jälgida tegelikku puidukogust ja tööde kvliteeti.

• Metsandusharidusega ja töökogemusega inimesed ühistust korraldavad ja kontrollivad jooksvalt metsas tehtavaid töid.

 

MTÜ Saaremaa Metsaühing (SMÜ) tegutseb 2001. aastast.

Print Friendly, PDF & Email