Toetused

Jälgi infot toetuste taotlemise kuupäevade ja nõutavate dokumentide kohta siit >>

Vajadusel küsi nõu metsaühingust.

E-metsateatis

Eraisikule >>
Ettevõttele >>
Metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) esitab Keskkonnaametile metsateatise:
1) kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie;
2) oluliste metsakahjustuste kohta.

Seadusandlus

Print Friendly, PDF & Email