Nõustamine

2021. aastal tasub metsaomanike nõustamise Eest riik, ehk siis nõustamine on metsaomanike jaoks tasuta. Konsulendi sõidukulud on metsaomaniku tasuda.

Nõuande küsija ei pea olema metsaühingu liige. Nõu saamiseks on konsulendile vajalik metsaomaniku nimi, isikukood, maaüksuse nimi ja katastritunnus ning metsaomaniku kontaktandmed. 

MTÜ Saaremaa Metsaühing nõustab erametsaomanikke küsimustes, mis puudutavad metsa majandamist, metsa kasvatamist ja müüki ning sellega seotud asjaajamist (vt. nõustamise teemad allpool). Aitame taotleda ja koostame ühistaotlusi nii siseriiklike kui EL-i raames jagatavate metsatoetuste saamiseks. Saaremaa Metsaühingu üldtelefon: 5045978

Metsanduliku nõu saamiseks palun võta ühendust meie metsakonsulendiga:

  • Kaido Humal (kokkusaamine kokkuleppel e-postile või telefonile)
    Tel. (+372) 53 059 455;  5045978
    E-post: kaido.humal@hotmail.com

Haridus: kõrgem – metsamajanduse insener; sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9000 juhtaudiitor (sertifikaadid EA2/06/EN/223; LA2/04/EN/8792) ja atesteeritud metsakonsulent (kutsetunnistuse nr. 155684)

Töökogemus: 1988-1997 – Leisi Metskonna metsaülem; 1997-2008 RMK Lääne regiooni juhataja asetäitja, seejärel RMK siseaudiitor ning siis keskkonna- ja kvaliteedispetsialist; 2008- Metrin Konsultatsioonid OÜ tegevjuht; 2012- MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige ning 2013- tulundusühistu Saaremaa Metsaühistu juhatuse liige.

Nõustamise teemad on:

Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Metsakaitse
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse

Infot saab küsida ka metsaühingu juhatuse liikmetelt ja üldtelefonilt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email