Astu liikmeks

Avalduse-vorm 2017 (arvutis täidetav)

Täidetud ja allkirjastatud avaldusi ootame aadressile Tallinna tn 58 Kuressaare 93818

Skanneeritud või digiallkirjastatud avaldusi ootame e-posti aadressile saaremaametsauhistu@gmail.com

Vastavalt Saaremaa Metsaühingu üldkoosoleku 28.07.2017 aasta otsusele on SMÜ liikmemaks 2018. aastal 10 € esimese 100 ha metsamaa kohta, millele lisandub 5 € iga järgmise 50 hektari metsamaa kohta.

2019 kehtib sama liikmemaks, mis 2018 aastal.

Liikmemaksu  palume kanda MTÜ Saaremaa Metsaühingu arveldusarvele EE852200221017094286 (Swedbank) igal aastal 01. juuliks.

Üldkoosoleku otsusel on ühingu liikmetel, kellel on rohkem kui 100 ha metsamaad, kohustus teatada oma metsamaa pindala metsaühingu juhatusele igal aastal seisuga 01. jaanuar hiljemalt 15 veebruariks.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email