Nõustamine

MTÜ Saaremaa Metsaühing nõustab erametsaomanikke küsimustes, mis puudutavad metsa majandamist, metsa kasvatamist ja müüki ning sellega seotud asjaajamist. Aitame taotleda ja koostame ühistaotlusi nii siseriiklike kui EL-i raames jagatavate metsatoetuste saamiseks. Saaremaa Metsaühingu üldtelefon: 5045978  Vt. nõustamisteemade loendit:

Et metsa ökonoomsemalt majandada ja tulusamalt müüa, selleks pea nõu meie metsakonsulentidega:

  • Kaido Humal (kokkusaamine kokkuleppel etteteatamisega e-postile või telefonile)
    Tel. (+372) 53 059 455
    E-post: kaido.humal@hotmail.com

Haridus: kõrgem – metsamajanduse insener; sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9000 juhtaudiitor (sertifikaadid EA2/06/EN/223; LA2/04/EN/8792) ja atesteeritud metsakonsulent (kutsetunnistuse nr. 096662)

Töökogemus: 1988-1997 – Leisi Metskonna metsaülem; 1997-2008 RMK Lääne regiooni juhataja asetäitja, seejärel siseaudiitor ning siis keskkonna- ja kvaliteedispetsialist; 2008- Metrin Konsultatsioonid OÜ tegevjuht; 2012- MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige.

Küsida saab ka metsaühingu juhatuse liikmetelt ja üldtelefonilt.

Erametsaomanike nõustamise toetamise korda on riigi poolt muudetud ja selle finantseerimist oluliselt vähendatud!

Mis nõu saamine maksab?

Nõuandeteenuse hind metsaomaniku jaoks sõltub nõustamisvajaduse mahust, metsa asukohast (transpordikulu), teemast ja muust. Osaliselt toetab nõuandeteenuse osutamist riik. Küsi lisainformatsiooni metsaühingust!

Loe lisaks: http://www.eramets.ee/toetused/

Print Friendly, PDF & Email